Kliknij na pytanie aby uzyskać odpowiedź

 • Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, wydłużyliśmy ustawowy termin do zwrotów z 14 dni na 30 dni kalendarzowych, termin ten jest liczony od momentu otrzymania towaru przez Państwa.
  Dotyczy to tylko zamówień złożonych przez internet, jeżeli dokonałeś zakupów w naszym sklepie stacjonarnym na zwrot masz 14 dni kalendarzowych.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procedury zwrotu zapraszamy tutaj lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: zwroty@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Tak, zapraszamy na stronę www.szybkiezwroty.pl dzięki, której w szybki sposób mogą Państwo dokonać zwrotu w paczkomacie InPost. Na powyższej stronie znajdą Państwo dokładną instrukcję krok po kroku jak wygenerować kod zwrotu oraz nadać paczkę w paczkomacie.

  UWAGA! Prosimy o wybranie odpowiedniej nazwy sklepu - TUBLU.

  Przy korzystaniu z tej opcji koszt transportu zostanie odjęty od kwoty zwrotu środków dokonywanych na Państwa konto.

  Nadanie szybkiego zwrotu w paczkomacie InPost kosztuje 9,90 zł.

   

  Czy mogę dokonać zwrotu poprzez szybkie zwroty InPost?
 • Nie wszystkie produkty zakupione w tublu.pl posiadają gwarancję producenta, jednakże przypominamy o prawie możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi. Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową PRZEZ OKRES 2 LAT od daty zakupu.

  W razie jakichkolwiek problemów czy pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: reklamacje@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Tak, jeżeli dokonałeś zakupów przez internet nie musisz miec paragonu aby dokonać zwrotu. Wystarczy nam numer Twojego zamówienia lub inne dane które pozwolą nam zidentyfikować Twoje zamówienie. W razie problemów skontaktuj się z odpowiednim Działem Obsługi Klienta:

  - e-mail: zwroty@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Jeżeli chodzi o koszt dostawy jaki ponieśli Państwo podczas procesu składania zamówienia, to zwrot tego kosztu uzależniony jest od tego, czy zwrócili Państwo wszystkie produkty znajdujące się na paragonie. Jeżeli tak, to zwracamy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku gdy zwracają Państwo część zamówienia, to zwrot kosztów dostawy nie przysługuje.

  Wyjątek stanowią przesyłki zagraniczne. W tym przypadku zwracamy najniższy koszt dostawy z naszego cennika.

 • Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak i nie jesteś do końca zadowolony z produktu zakupionego w naszym sklepie. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i sprawnie złożyć reklamację.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

  Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

  • a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
  • c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • d. żądać usunięcia wady.

   

  W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

  Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej wskazany adres:


  TUBLU Karolina Urbańska
  Ul. Garażowa 4
  02-651 Warszawa
  reklamacje@tublu.pl
  tel. 22 299 10 95

   

   

   

  Aby przekazać nam informacje na temat wady nabytego produktu i poinformować o swoich żądaniach możecie skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru formularza reklamacji który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.tublu.pl/pliki/formularz-reklamacji.pdf

   

  • Koszty wymiany lub naprawy ponosimy my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
  • Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  • Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

   

  Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

  Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: reklamacje@tublu.pl

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 • Na zwrot pieniędzy mamy 14 dni od daty poinformowania Nas o jego dokonaniu.

 • Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak i nie jesteś do końca zadowolony z dokonanego zakupu. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep TUBLU wydłuża ten termin Konsumentowi do 30 dni!

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na poniżej wskazany adres:

  TUBLU Karolina Urbańska

  Ul. Garażowa 4

  02-651 Warszawa

  e-mail: zwroty@tublu.pl

  tel. 22 299 10 95 nr wew. 1.

  Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, formularz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.tublu.pl/pliki/formularz-zwrotu.pdf . Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak obowiązkowe wystarczy jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

   

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres:

  TUBLU Karolina Urbańska

  Ul. Garażowa 4

  02-651 Warszawa

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Prosimy o podanie numeru bankowego oraz danych osoby, do której należy konto. Nie jest to wymagane prawnie, ale przyśpieszy całą procedurę.

 • Można dokonać wymiany, w takim wypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: bok@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

  . W celu przyśpieszenia całej procedury radzimy jednak  dokonanie nowego zakupu odpowiedniego produktu i zwrot produktu, który Państwa nie interesuje.

 • Wartość zwracanego zamówienia zostanie dodana na kartę podarunkową, do wykorzystania przy kolejnych zakupach w tublu.pl

 • Tak, obsługa sklepu stacjonarnego dokona z Państwem wszystkich formalności dotyczących dokonania zwrotu. Dokumenty wraz z towarem zostaną przekazanego do naszego magazynu. Zwrot środków nastąpi w taki sam sposób jaki została dokonana płatność za zamówienie.

 • Środki zostaną zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonali Państwo płatność, tj. jeżeli zapłacili Państwo za zamówienie sposobem szybkich płatności elektronicznych PayU to w takim sam sposób zostaną one zwrócone.

 • Procedura zwrotu wygląda identycznie jak w przypadku zakupów z wysyłką w Polsce.

  • Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, formularz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.tublu.pl/pliki/formularz-zwrotu.docx . Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak obowiązkowe wystarczy jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  • Odeślij paczkę na adres:
   TUBLU Karolina Urbańska
   Ul. Garażowa 4
   02-651 Warszawa

   

  PAMIĘTAJ:

   

  Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

  Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia polecamy odsyłanie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Z tytułu rękojmi mają Państwo możliwość reklamowania towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru.

  Wszystkie informacje dotyczące reklamacji znajdziesz tutaj.

 • Tak, są Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej wskazany adres:

  TUBLU Karolina Urbańska

  Ul. Garażowa 4

  02-651 Warszawa

  Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, zostanie Państwu zwrócony najniższy koszt dostawy dostępny w naszym cenniku.

 • Istnieje taka możliwość, prosimy o dostarczenie produktu wraz z formularzem www.tublu.pl/pliki/formularz-reklamacji.docx do sklepu stacjonarnego. Państwa reklamacja zostanie przekazana do naszego magazynu.

 • Tak, żeby zareklamować produkt potrzebny jest jakiś dowód zakupu, np. paragon, e-mail potwierdzający zamówieniem czy potwierdzenie przelewu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Skontaktuj się z nami
22 299 10 95 MESSENGER EMAIL
tublu - facebook tublu - instagram
tublu - pinterest tublu - blog tublu - blog
SKLEP STACJONARNY

Al. Niepodległości 19 lok. 4,
02-653 Warszawa
pn-pt 10:00-19:00, sb 10:00-14:00
tel. 22 299-10-95
mail: sklep.wawa@tublu.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ

i odbierz 5% ZNIŻKI na pierwsze zakupy