30 dni na zwrot | wysyłka 24H | darmowa dostawa od 259zł

Kliknij na pytanie aby uzyskać odpowiedź

 • Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, wydłużyliśmy ustawowy termin do zwrotów z 14 dni na 30 dni kalendarzowych, termin ten jest liczony od momentu otrzymania towaru przez Państwa.
  Dotyczy to tylko zamówień złożonych przez internet, jeżeli dokonałeś zakupów w naszym sklepie stacjonarnym na zwrot masz 14 dni kalendarzowych. Więcej na temat zwrotów w sklepie stacjonarnym znajdziesz tutaj

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procedury zwrotu zapraszamy tutaj lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: zwroty@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Tak, zapraszamy na stronę www.szybkiezwroty.pl dzięki, której w szybki sposób mogą Państwo dokonać zwrotu w paczkomacie InPost. Na powyższej stronie znajdą Państwo dokładną instrukcję krok po kroku jak wygenerować kod zwrotu oraz nadać paczkę w paczkomacie.

  UWAGA! Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłową nazwę sklepu - TUBLU.

  Przy korzystaniu z tej opcji koszt transportu zostanie odjęty od kwoty zwrotu środków dokonywanych na Państwa konto.

  Nadanie szybkiego zwrotu w paczkomacie InPost kosztuje 14 zł.

   

  Czy mogę dokonać zwrotu poprzez szybkie zwroty InPost?
 • Czy mogę dokonać zwrotu poprzez wygodnezwroty.pl? Czy mogę dokonać zwrotu poprzez wygodnezwroty.pl? Czy mogę dokonać zwrotu poprzez wygodnezwroty.pl?

  Do zwrotu dołącz uzupełniony formularz zwrotu. Dobrze zabezpiecz produkty na czas transportu.

  Przejdź do formularza, w którym nadasz swoją przesyłkę. Otrzymasz kod zwrotu lub dokumenty przewozowe. Swoją paczkę nadasz w Paczkomacie lub punktach takich jak: Żabka, Stokrotka, Auchan, Carrefour.

  Pieniądze zwrócimy Ci w ciągu 14 dni. Zwrot środków otrzymasz na ten sam numer konta z którego dokonano płatności. W przypadku dokonania płatności przy odbiorze podaj numer konta w formularzu zwrotu.

  UWAGA! Prosimy o wybranie odpowiedniej nazwy sklepu - TUBLU.

 • Nie wszystkie produkty zakupione w tublu.pl posiadają gwarancję producenta, jednakże możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową w pierwszej kolejności poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy częściowy lub całkowity będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową PRZEZ OKRES 2 LAT od daty zakupu.

  W razie jakichkolwiek problemów czy pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: reklamacje@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Tak, jeżeli dokonałeś zakupów przez internet nie musisz miec paragonu aby dokonać zwrotu. Wystarczy nam numer Twojego zamówienia lub inne dane które pozwolą nam zidentyfikować Twoje zamówienie. W razie problemów skontaktuj się z odpowiednim Działem Obsługi Klienta:

  - e-mail: zwroty@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

 • Jeżeli chodzi o koszt dostawy jaki ponieśli Państwo podczas procesu składania zamówienia, to zwrot tego kosztu uzależniony jest od tego, czy zwrócili Państwo wszystkie produkty znajdujące się na paragonie. Jeżeli tak, to zwracamy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy. W przypadku gdy zwracają Państwo część zamówienia, to zwrot kosztów dostawy nie przysługuje.

  Wyjątek stanowią przesyłki zagraniczne. W tym przypadku zwracamy najniższy koszt dostawy z naszego cennika.

 • Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak i nie jesteś do końca zadowolony z produktu zakupionego w naszym sklepie. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i sprawnie złożyć reklamację.

  JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

  Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:
  •    pisemnie na adres: ul. Działkowa 33, 02-234 Warszawa;
  •    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@tublu.pl

  Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Działkowa 33, 02-234 Warszawa

  CO NAPISAĆ W REKLAMACJI

  Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  (1)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  (2)    żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
  (3)    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

  Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
  Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.
  Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

  KIEDY OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

  GDZIE ZNAJDZIESZ REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE REKLAMACJI
   

  Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:
  •    ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
  •    umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;
  Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

  Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

  Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

  Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.


  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 • Na zwrot pieniędzy mamy 14 dni od daty poinformowania Nas o jego dokonaniu.

 • Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak i nie jesteś do końca zadowolony z dokonanego zakupu. Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep TUBLU wydłuża ten termin Konsumentowi do 30 dni!

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na poniżej wskazany adres:

  TUBLU Karolina Urbańska
  Ul. Działkowa 33
  02-234 Warszawa
  e-mail: zwroty@tublu.pl
  tel. 22 299 10 95 nr wew. 1.

  Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, formularz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.tublu.pl/pliki/formularz-zwrotu.pdf . Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak obowiązkowe wystarczy jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

   

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres:

  TUBLU Karolina Urbańska
  Ul. Działkowa 33
  02-234 Warszawa

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Prosimy o podanie numeru bankowego oraz danych osoby, do której należy konto. Nie jest to wymagane prawnie, ale przyśpieszy całą procedurę.

 • Można dokonać wymiany, w takim wypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

  - e-mail: bok@tublu.pl

  - numer telefonu: 22 299 10 95 nr wew. 1.

  . W celu przyśpieszenia całej procedury radzimy jednak  dokonanie nowego zakupu odpowiedniego produktu i zwrot produktu, który Państwa nie interesuje.

 • Wartość zwracanego zamówienia zostanie dodana na kartę podarunkową, do wykorzystania przy kolejnych zakupach w tublu.pl

 • Tak, obsługa sklepu stacjonarnego dokona z Państwem wszystkich formalności dotyczących dokonania zwrotu. Dokumenty wraz z towarem zostaną przekazanego do naszego magazynu. Zwrot środków nastąpi w taki sam sposób jaki została dokonana płatność za zamówienie.

 • Środki zostaną zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonali Państwo płatność, tj. jeżeli zapłacili Państwo za zamówienie sposobem szybkich płatności elektronicznych PayU to w takim sam sposób zostaną one zwrócone.

 • Procedura zwrotu wygląda identycznie jak w przypadku zakupów z wysyłką w Polsce.

  • Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, formularz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.tublu.pl/pliki/formularz-zwrotu.docx . Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, nie jest jednak obowiązkowe wystarczy jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie wysłane drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  • Odeślij paczkę na adres:
   TUBLU Karolina Urbańska
   Ul. Działkowa 33
   02-234 Warszawa
    

  PAMIĘTAJ:

   

  Zwrotu dokonujesz na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

  Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia polecamy odsyłanie towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Mają Państwo możliwość reklamowania towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru.

  Wszystkie informacje dotyczące reklamacji znajdziesz tutaj.

 • Istnieje taka możliwość, prosimy o dostarczenie produktu wraz z formularzem www.tublu.pl/pliki/formularz-reklamacji.docx do sklepu stacjonarnego. Państwa reklamacja zostanie przekazana do naszego magazynu.

 • Tak, żeby zareklamować produkt potrzebny jest jakiś dowód zakupu, np. paragon, e-mail potwierdzający zamówieniem czy potwierdzenie przelewu.

 • Tak produkty kupione w naszym sklepie stacjonarnym możesz zwrócić w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. W celu usprawnienia procedury zabierz ze sobą dowód zakupu, np. paragon lub potwierdzenie transakcji. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać opakowanie. Produkt możesz zwrocić osobiście ul. Niepodległości 19 lok 4, 02-653 Warszawa. Zwrot środków otrzymasz na kartę prezentową Tublu.  Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty wydania. Szczegóły dotyczące kart prezentowych znajdziesz w regulaminie kart prezentowych na stronie https://www.tublu.pl/info/pomoc/regulaminy/regulamin-kart-prezentowych.html

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Skontaktuj się z nami
22 299 10 95 OTWÓRZ CHAT EMAIL
tublu - facebook tublu - instagram
tublu - pinterest tublu - blog tublu - blog
SKLEP STACJONARNY

Al. Niepodległości 19 lok. 4,
02-653 Warszawa
pn-pt 10:00-19:00, sb 10:00-14:00
tel. 22 299-10-95
mail: sklep.wawa@tublu.pl
zobacz nasz sklep »

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ

i odbierz 5% ZNIŻKI na pierwsze zakupy